تعرفه ها و بیمه ها

تعرفه بيمارستان هاي خصوصي درجه يك در سال 1397

 

رديف شرح قيمت به ريال

 

 

خدمات تشخیصی و درمانی

 
1 پزشک عمومی 245,000
2 پزشک متخصص 384,000
3 پزشک فوق تخصص 479,000
4 پزشک فوق تخصص دارای فلوشیپ 546,000
     
 

هتلینگ

 
1 اتاق يك تخته 7,699,000
2 دو تخته 5,988,000
3 اتاق عمومي 4,277,000
4 تخت day care 1,198,000
4 همراه 855,000
5 بخش مراقبت های ویژه قلبی 9,837,000
6 بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی 7,698,000
7 بخش مراقبت های ویژه عمومی 15,396,000
     
11 خدمات جنبي و پرستاري 6% هتلينگ
12 ضريب K جراحي 412,000
13 ضريب K بيهوشي 412,000
14 ضريب خدمات قابل انجام در بخش سرپايي و خصوصي 216,000
15 اتاق عمل 25%جراح
16 كمك جراح متخصص مربوطه 20%جراح
     
18 ضريب خدمات پاراكلينيك 196,000
19 ضريب k ويزيت براي بيماران بستري 412,000
20 ضريب k مشاوره 412,000
21 ضريب k آنژيوگرافي 412,000
22 ضريب k آنژيوپلاستي و ساير موارد 412,000

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان شمس

 bime-alborzbime-armanbime-asiyabime-danabime-khadamatbime-kosarbime-mabime-markazibime-melatbime-moalembime-razibime-samanbonyad-shahidmaskanmelatmelisaderatsepahsinasos

back to top