مراحل پذیرش و ترخیص

1112

بطور کلی پذیرش بیمار در بیمارستان شمس از سه طریق امکان پذیر می باشد:

مراجعه به اورژانس بیمارستان
مراجعه به کلینیک بیمارستان
مراجعه به مطب پزشک معالج طرف قرارداد با بیمارستان

در این موارد، بیمار پس از اخذ معرفی نامه و دستور بستری از پزشک جهت پذیرش در بیمارستان به واحد پذیرش واقع در طبقه همکف مراجعه می نماید. این واحد از ساعت 6:30 تا 19 پاسخگوی مراجعان می باشد. از ساعت 19 تا 6:30 صبح نیز پذیرش بیماران در واحد پذیرش اورژانس واقع در طبقه زیرزمین انجام می شود.

مدارك لازم جهت بستری بیمار :

• دستور بستری از پزشک معالج به نام بیمار

• مدارک شناسایی بیمار ( شناسنامه یا كارت ملی و برای اتباع خارجی گذرنامه )

• در هنگام مراجعه جهت زایمان همراه داشتن شناسنامه پدر و مادر نوزاد الزامیست.

• معرفینامه بیمه جهت بیماران تحت پوشش بیمه

• در صورتیکه بیمه شما با بیمارستان قرارداد داشته باشد می توانید دستور بستری پزشک معالج خود را پس از ممهور کردن به مهر بیمارستان به دفاتر بیمه مربوطه برده و معرفینامه بیمه را دریافت نمایید.

• حداکثر زمان تحویل معرفینامه بیمار به بیمارستان 24 ساعت بعد از پذیرش بیمار می باشد

• جهت اطلاع از بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان می توانید به سایت بیمارستان جم یا واحد حسابداری ترخیص مراجعه نمایید.

ورود به صفحه بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان شمس

 

مراحل بعد از پذیرش بیمار:

 

نظام خوشامدگویی و تكریم ارباب رجوع :

بعد از انجام مراحل پذیرش و در راستای اجرای نظام خوشامدگویی و تكریم ارباب رجوع ، گیرنده خدمت با پرونده و همراه توسط مسئول پیگیری امور بیماران ( Welcome Nursing ) به بخش مربوطه منتقل می شود .

اطلاعات ضروری و مورد نیاز در خصوص مقررات بیمارستان و نحوه  استفاده از امكانات موجود در بخش و اتاق به گیرنده خدمت توسط مسئول پیگیری امور بیماران ارائه می شود .

گیرنده خدمت توسط مسئول پیگیری امور بیماران با مسئول بخش ، تجهیزات اتاق و بخش های مختلف بیمارستان آشنا می شود و از طریق منشور حقوق بیمار با حقوق خود آشنا می گردد .

 

نظام نظرسنجی و رضایتمندی :

در راستای اجرای طرح نظام نظرسنجی و رضایتمندی ، هنگام پذیرش پرسشنامه رضایت سنجی در اختیار گیرندگان خدمت قرار می گیرد و از مراجعین در خصوص اقدامات و فعالیت های بیمارستان نظرسنجی بعمل می آید و گیرندگان خدمت به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور ترغیب می شوند.

نظام انتقادات و پیشنهادات و دریافت شكایات :

در راستای اجرای طرح نظام انتقادات و پیشنهادات و دریافت شكایات ، در صورت بروز مشكل و اعلام شكایت گیرندگان خدمت می توانند به طرق زیر عمل نمایند :

- با شماره 225 تماس حاصل نمایند .

- به مسئول رسیدگی به شكایات مراجعه نمایند .

- صندوق هایی در مكانهای مختلف بیمارستان نصب گردیده و فرم های رسیدگی به شكایات جهت اعلا م كتبی در كنار صندوق های موجود است كه گیرندگان خدمت می توانند نظرات خود را به صورت كتبی یادداشت نمایند و برگه را در صندوق رسیدگی به شكایات بیاندازد .

 

عملیات ترخیص بیماران:

• پس از دستور ترخیص بیمار توسط پزشك معالج پرونده توسط منشی های رابط بسته شده و به واحد ترخیص جهت رسیدگی و تنظیم صورتحساب ارسال میگردد..

• در صورتی كه بیمار با معرفینامه بستری شده باشد كلیه هزینه ها طبق قرارداد فی ما بین محاسبه می شود

• در صورتی كه بیمار به صورت آزاد بستری شده باشد كلیه هزینه ها به صورت نقدی و طبق تعرفه هایی كه هر ساله توسط سازمان نظام پزشكی تعیین می شود ،محاسبه می گردد.

• در صورتی كه بیمارستان با بیمه بیمار قرارداد نداشته باشد ،بیمار می تواند پس از ترخیص با مراجعه به واحد مدارك پزشكی درخواست پرونده جهت ارائه به بیمه را دهد و حداكثر یك هفته پس از ترخیص مدارك بیمار آماده خواهد بود و طی تماس تلفنی به شما اطلاع داده خواهد شد.

 

تلفن های ضروری جهت كسب اطلاعات بیشتر در خصوص پذیرش و بستری :

اطلاعات ....................................................... 31992211-044

پذیرش ............................................................31992211-044

حسابداری ترخیص ......................................31992211-044

اورژانس .........................................................31992211-044

كلینیك ...........................................................31992211-044

back to top