معرفی پزشکان

گروه قلب

دکتر رسول عباسقلی زاده

دکتر رسول عباسقلی زاده

متخصص قلب و عروق / فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مشاهده اطلاعات
دکتر رامین اسکندری

دکتر رامین اسکندری

متخصص قلب و عروق / فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مشاهده اطلاعات
دکتر میرحسین سیدمحمدزاده

دکتر میرحسین سیدمحمدزاده

متخصص قلب و عروق / فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مشاهده اطلاعات
دکتر علی عباس نژاد

دکتر علی عباس نژاد

متخصص قلب و عروق / فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مشاهده اطلاعات
دکتر محمد رستم زاده

دکتر محمد رستم زاده

متخصص قلب و عروق / فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مشاهده اطلاعات
دکتر علی رستمی

دکتر علی رستمی

متخصص قلب و عروق / فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

مشاهده اطلاعات
دکتر کمال خادم وطن

دکتر کمال خادم وطن

متخصص قلب و عروق / فلوشییپ اکوکاردیولوژی

مشاهده اطلاعات
دکتر مژگان حاج احمدی

دکتر مژگان حاج احمدی

متخصص قلب و عروق / فلوشییپ اکوکاردیولوژی

مشاهده اطلاعات
دکتر امیرحسین سلمان زاده

دکتر امیرحسین سلمان زاده

فوق تخصص قلب

مشاهده اطلاعات
دکتر رضا ثمره ای

دکتر رضا ثمره ای

جراح و متخصص گوش و گلو و بینی و سینوس، جراحی زیبایی بینی

مشاهده اطلاعات
دکتر رضا ثمره ای

دکتر رضا ثمره ای

جراح و متخصص گوش و گلو و بینی و سینوس، جراحی زیبایی بینی

مشاهده اطلاعات
دکتر رضا ثمره ای

دکتر رضا ثمره ای

جراح و متخصص گوش و گلو و بینی و سینوس، جراحی زیبایی بینی

مشاهده اطلاعات

گروه جراحی

دکتر یحیی عبایی

دکتر یحیی عبایی

متخصص جراحی عمومی

مشاهده اطلاعات
دکتر سلیمان حسینی خلیفانی

دکتر سلیمان حسینی خلیفانی

متخصص جراحی عمومی

مشاهده اطلاعات
دکتر رحیم محمودلو

دکتر رحیم محمودلو

متخصص جراحی عمومی / فوق تخصص جراحی توراکس

مشاهده اطلاعات
دکتر رضا تقی زاده مقدم

دکتر رضا تقی زاده مقدم

متخصص جراحی عمومی

مشاهده اطلاعات
دکتر رضا حامد غلام شاهی

دکتر رضا حامد غلام شاهی

جراح و متخصص مغز و اعصاب دیسک و ستون فقرات

مشاهده اطلاعات

گروه ENT

دکتر رضا ثمره ای

دکتر رضا ثمره ای

جراح و متخصص گوش و گلو و بینی و سینوس، جراحی زیبایی بینی

مشاهده اطلاعات

گروه اورولوژی

دکتر سپهر همدانچی

دکتر سپهر همدانچی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری، اندویورولوژی یورلاپاروسکوپی

مشاهده اطلاعات
دکتر علی تقی زاده افشاری

دکتر علی تقی زاده افشاری

جراح و متخصص ارولوژی، فوق تخصص پیوند کلیه

مشاهده اطلاعات
دکتر بهمن فرشید

دکتر بهمن فرشید

جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

مشاهده اطلاعات
دکتر آرش نوری

دکتر آرش نوری

جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

مشاهده اطلاعات