بخش های ویژه

project

سی سی یو

سی سی یو

معرفی بخش سی سی یو بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه دوم

اطلاعات بیشتر
project

آی سی یو جنرال

آی سی یو جنرال

معرفی بخش آی سی یو جنرال بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه سوم

اطلاعات بیشتر
project

آی سی یو قلب باز

آی سی یو قلب باز

معرفی بخش آی سی یو قلب باز بیمارستان شمس ارومیه

اطلاعات بیشتر