اتاق های عمل

project

اتاق عمل قلب باز

اتاق عمل قلب باز

معرفی اتاق عمل قلب باز بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه سوم

اطلاعات بیشتر
project

اتاق عمل جنرال

اتاق عمل جنرال

معرفی بخش اتاق عمل جنرال بیمارستان شمس ارومیه، واقع در طبقه سوم

اطلاعات بیشتر