مطب ها و کلینیک ها

مطب ها و کلینیک های بیمارستان شمس ارومیه

اطلاعات کلی درباره مطب ها و کلینیک ها

درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شمس جهت دسترسی بهتر و سریع بیماران به خدمات تخصصی و فوق تخصصی واقع در طبقه همکف بيمارستان با حضور پزشکان رشته های مختلف پزشکی همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۷ بعداز ظهر پذیرای مراجعین می باشد.


مطب ها و کلینیک ها شامل

  • كلينيك فوق تخصصی اینترونشنال قلب
  • كلينيك فوق تخصصی توراکس
  • کلینیک فوق تخصصی ریه
  • كلينيك جراحی عمومی

تجهیزات اختصاصی درمانگاه

  • دستگاه اکوکاردیوگرافی
  • دستگاه تست ورزش
  • دستگاه اسپیرومتری
  • دستگاه الکتروکاردیوگرافی
  • ترالی کد احیاء پیشرفته مجهز به کلیه داروها و ملزومات استاندارد

در این بخش از پرسنل پرستاری کارآزموده و متبحر که مهارتهای عمومی و تخصصی لازم را کسب نموده اند، به کارگیری شده است.