خبر شماره سه

پونی و راماكریشنان ، در تحقیق خود ، با استفاده از تبدیل موجك گسسته (DWT) و تجزیه ارزش منحصر به فرد (SVD) ، روش جدیدی برای محافظت از حق چاپ فیلم را ارائه دادند.

اشتراک گذاری:

تگ ها: بیمارستان، تست، غیره و ذالک