درخواست همکاری

به آگاهی علاقمندان می رساند در حال حاضر بیمارستان ، درخواست برای همکاری را نمی پذیرد. به محض آغاز بکار بخش های جدید، مراتب از طریق همین صفحه اعلام خواهد شد.

back to top